Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Cẩm Mỹ - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh
Điện thoại di động: 0973.934.207
Thông tin chi tiết:
Bùi Thị Liễu
Họ và tên Bùi Thị Liễu
Ngày tháng năm sinh 06/06/1983
Giới tính Nữ
Trình độ CĐSPMN
Thuộc về bộ phận Nhà Trẻ
Địa chỉ Thôn Mỹ Yên- Cẩm Mỹ- Cẩm Xuyên- HT
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách