Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Cẩm Mỹ - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh
Điện thoại di động: 0973.934.207
Thông tin chi tiết:
Dương Thị Thanh Tâm
Họ và tên Dương Thị Thanh Tâm
Ngày tháng năm sinh 20/08/1981
Giới tính Nữ
Trình độ ĐHSPMN
Thuộc về bộ phận Khối 5 tuổi
Địa chỉ Thôn 11- Cẩm Mỹ- Cẩm Xuyên- HT
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách