Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Cẩm Mỹ - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh
Điện thoại di động: 0973.934.207
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Loan
P.Bí Thư Nguyễn Thị Loan
Ngày tháng năm sinh 24/10/1963
Giới tính Nữ
Trình độ TCSPMN
Thuộc về bộ phận Khối 4 tuổi
Địa chỉ Thôn 11- Cẩm Mỹ- Cẩm Xuyên- HT
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách