Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Cẩm Mỹ - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh
Điện thoại di động: 0973.934.207
Thông tin chi tiết:
Phạm Thị Hải Yến
Họ và tên Phạm Thị Hải Yến
Ngày tháng năm sinh 23/10/1975
Giới tính Nữ
Trình độ ĐHSPMN
Thuộc về bộ phận Khối 5 tuổi
Địa chỉ Thôn 5- Cẩm Mỹ- Cẩm Xuyên
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách