tập huấn

Tháng Năm 23, 2016 4:21 chiều

- Căn cứ thông tư số 13/2010/TT-BGD&ĐT ngày 15/4/2010 của BGD-ĐT về xây dựng trường học an toàn phòng chống tai nạn thương tích  trong trường mầm non;

 – Căn cứ vào nhiệm vụ năm học 2015-2016 và tình hình thực tế của trường mầm non Cẩm Mỹ nhà trường xây dựng kếhoạch trường học an toàn phòng chống tai nạn thương tích trong trường học cụ thể như sau

Chrysanthemum

hoa hướng dương

 

TT Họ và tên T 05 Cân Nặng Chiều Cao Suy dd vừa Suy dd nặng Thấp còi độ 1 Thấp còi độ 2 Ghi chú
1 Lê Đình Tiến
2 Lê Xuân Duy Bảo
3 Trần Thị Trà Giang
4 Dương Trí Tài
5 Nguyễn Văn Vũ Hiệp
6 Dương Thị Thiên Lý
7 Bùi Thị Hà Linh
8 Ngô Nam Cường
9 Dương Văn Nhật Tân
10 Nguyễn Văn Lĩnh
11 Trần Văn Tuấn
12 Dương Thị Thanh Hằng
13 Dương Văn Đình Tùng
14 Dương Hữu Bảo
15 Lê Đình Duẩn
16 Phạm Thị Ngọc Trâm
17 Hoang Thị Bảo Ngọc
18 Phan Nguyễn Hoài An
19 Nguyễn Thị Phương Nhi
20 Nguyễn Thị Thanh Ngọc
21 Trần Thị Bảo Hoàng
22 Bùi Thị Bảo Ngọc
23 Lê Đặng Hoàng Thái
24 Dương Hữu Duy
25 Phan Khắc Vỹ
26 Lê Đình Nhật Minh
27 Nguyễn Doãn Khắc Đại
28 Lê Đình Thế Đan
29 Lê Xuân Triều
30 Dương Trí Ngọc Sơn