Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Cẩm Mỹ - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh
Điện thoại di động: 0973.934.207
Chi bộ trường mầm non Cẩm Mỹ tổ chức chuyên đề về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề về lí luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chi bộ trường mầm non Cẩm Mỹ tổ chức chuyên đề về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề về lí luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thực hiện Kế hoạch  số 63 – KH/HU ngày 21 tháng 7 năm 2022 của Huyện uỷ Cẩm Xuyên; Kế hoạch số442/KH- GD&ĐT ngày 02 tháng 8 năm 2022 của Phòng GD&ĐT Cẩm Xuyên về kế hoạch triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và  con đường đi lên  CNXH ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng;

          Thực hiện Kết luận số 25/KL/ĐU ngày 03/8/2022 của Đảng uỷ xã Cẩm Mỹ, chiều  ngày 08/8/2022 Chi bộ trường Mầm non Cẩm Mỹ  tổ chức sinh hoạt chuyên đề về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa  xã hội  và con đường đi lên  CNXH ở Việt Nam”của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tại buổi sinh hoạt các đ/c đảng viên trong chi bộ được nghiên cứu, tiếp thu những nội dung cơ bản, cốt lõi và ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên  CNXH ở Việt Nam ”của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, xem phim tài liệu về những thành tựu quan trọng trong quá trình xây dựng CNXH của Việt Nam. Bên cạnh đó, các đảng viên trình bày các tham luận nhằm đưa ra các giải pháp thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chinh trị, xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh như: Một số giải pháp góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng; Giải pháp năng chặn, đẩy lùi sự suy thoái trong đảng viên về “Tự diễn biến, tự chuyển hóa”; Các giải pháp thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong thực hiện nhiệm vụ CS-ND-GD trẻ theo quan điểm “Giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”.

Từ nghiên cứu - tiếp thu nội dung của tác phẩm và các ý kiến thảo luận, đảng viên trong chi bộ thấm nhuần, nhận thức sâu sắc hơn về những vấn đề lý luận về CNXH, con đường đi lên CNXH ở Việt Nam và thực tiễn sự nghiệp đấu tranh Cách mạng của nhân dân VN hơn 90 năm qua, đặc biệt qua hơn 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước. Từ đó mỗi Đ/c Đảng viên nâng cao ý thức - bản lĩnh chính trị, kiên định với mục tiêu lí tưởng của Đảng, vận dụng sáng tạo CN Mác-Lê-nin, tư tưởng  Hồ Chí Minh vào quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của mình, tạo sự đồng thuận, đoàn kết, thống nhất trong tư tưởng-ý chí và hành động của toàn thể Chi bộ. Góp phần xây dựng thành công XHCN và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của Chi bộ năm 2022 và những năm tiếp theo.

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi chuyên đề


Tin-bài: Chi bộ trường mầm non Cẩm Mỹ


Posted in: Chương trình tuần , Tin tức , Bản tin trường , Thông báo , Tin tức từ Phòng , Thông báo từ Phòng